Press ESC to close

catholic

“మా ఊరు తాళ్ళచెరువు” చరిత్ర : మొదటి భాగం – తాళ్ళచెరువు స్థాపనకు పూర్వపు పరిస్థితి

తాళ్ళచెరువు స్థాపనకు పూర్వపు పరిస్థితి : అది పందొమ్మిదవ శతాబ్ది చివరి దశాబ్దమునకు పూర్వము నిర్మానుష్యము, గుట్టలతోను,ముఖ్యముగ తాటిచెట్లతోను, పొదలతోను, రాళ్ళు, బండలతోను,…